ADALET UCUZLARSA NE OLUR?

MEVLANA’DAN HAK, HUKUK, ADALET VE ZULÜM ÜZERİNE KISSALAR, HİSSELER VE NÜKTELER ADALET UCUZLARSA NE OLUR? Mustafa ATALAR Adalet duygusu, insanlardaki en güçlü ve en bastırılamaz duygulardan biridir....

Meçhul Kahramanlarımız

ALİ YAKUB HOCA’NIN TASAVVUFA BAKIŞI

ALİ YAKUB HOCA’NIN TASAVVUFA BAKIŞI Mustafa ATALAR Ali Yakub Hoca, tasavvufun çok önemli ve gerekli bir kurum olduğuna inanırdı. Ancak özellikle günümüz haliyle ve durumuyla...

ALİ YAKUB HOCA’NIN İLME BAKIŞI

ALİ YAKUB HOCA’NIN İLME BAKIŞI Mustafa ATALAR İLİM ZEVKİ İlmi, ilim okumayı ve okutmayı kendisine meslek edinmiş olan Ali Yakub Hoca, ilme çok önem ve değer verirdi....

KUŞLARIN DÜNYASI

COĞRAFYAMIZ

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ İLGİNÇ GÖNÜLLÜLERİ

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ İLGİNÇ GÖNÜLLÜLERİ Mustafa ATALAR GÖNÜLLÜLER ORDUSU Osmanlı Devleti’nden koparılmalarına, aradaki irtibatların kesilmiş olmasına rağmen, Bosna ve Sancak Müslümanları, Osmanlı Devleti’ne, Türklüğe ve Müslümanlığa sadakatlerini hiç...

ALİ YAKUP CENKÇİLER

BALKANLAR

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ İLGİNÇ GÖNÜLLÜLERİ

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ İLGİNÇ GÖNÜLLÜLERİ Mustafa ATALAR GÖNÜLLÜLER ORDUSU Osmanlı Devleti’nden koparılmalarına, aradaki irtibatların kesilmiş olmasına rağmen, Bosna ve Sancak Müslümanları, Osmanlı Devleti’ne, Türklüğe ve Müslümanlığa sadakatlerini hiç...

KUDÜS ve FİLİSTİN

KUDÜS NEDEN KUTSALDIR?

KUDÜS NEDEN KUTSALDIR? Bağrından pek çok peygamberler çıkmış, pek çok peygambere yurt olmuş Kudüs ve civarı, Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların gözünde Allah’ın kutsal ve...

FİLİSTİN’İN VE KUDÜS’ÜN BİZİM İÇİN ANLAM VE ÖNEMİ

FİLİSTİN’İN VE KUDÜS’ÜN BİZİM İÇİN ANLAM VE ÖNEMİ Mustafa ATALAR Bu toprakların Allah tarafından kendilerine vaat edildiğini iddia eden Yahudiler, bu topraklardan ve Kudüs’ten defalarca sürülüp...

FİLİSTİN VE KUDÜS BİZİM NEYİMİZ OLUR?

FİLİSTİN VE KUDÜS BİZİM NEYİMİZ OLUR? Mustafa ATALAR İsrail, yıllarca insanlık dışı bir ambargo ve abluka uyguladığı, aç ve bîilaç ölüme mahkûm ettiği, kitle imha...

FİLİSTİN İÇİN ÇANAKKALE’DE KESİŞEN YOLLAR

FİLİSTİN İÇİN ÇANAKKALE’DE KESİŞEN YOLLAR Mustafa ATALAR FİLİSTİN DAVASI NASIL BİR DAVADIR? Filistin davası, sadece Filistin’le sınırlı olan ve Araplarla Yahudiler arasında süren bir dava değildir. Bu...

FİLİSTİN BAŞMÜFTÜSÜ EMİN EL-HÜSEYNÎ

FİLİSTİN BAŞMÜFTÜSÜ EMİN EL-HÜSEYNÎ (Doğumu: 1895/1897, Kudüs – Ölümü: 4 Temmuz 1974, Beyrut, Lübnan) Mustafa ATALAR Çanakkale Savaşları sırasında karşımızda Siyonist gönüllülerden oluşan Siyon Katırcı Bölüğü bulunduğu...

DİNİMİZ

TÜRKLERİN DİN MACERASI Yılmaz Öztuna’nın da işaret ettiği gibi, Müslüman oluncaya kadar Türkler’in, neredeyse girip çıkmadıkları din kalmamıştır (Öztuna, 1:83) Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi,...

MİLLETİMİZ

KÜLTÜRÜMÜZ

YAZI ÇALIŞMALARI

KARAKUŞİ KADI

KARAKUŞİ KADI Mustafa ATALAR Ülkenin birinde yolsuzlukları ve yiyiciliği ile meşhur, Karakuşi Kadı adında bir kadı varmış.Bir gün bu Karakuşi Kadı, bir fırının önünden geçerken burnuna...

GAZZALİ’NİN ÖNEMİ

İMAM GAZZÂLÎ (1058-1111) Mustafa ATALAR GAZZALİ’NİN ÖNEMİ Ebû Hâmid, Muhammed b. Muhammed, el-Gazâlî, et-Tûsî, bundan bin yıl kadar önce, İslam âleminin en zor ve en kritik...

BATI’DAKİ GAZZALİ ETKİSİ

BATI’DAKİ GAZZALİ ETKİSİ Mustafa ATALAR Bundan yaklaşık bin yıl önce yaşamış olan İmam-ı Gazzali, etkileri sadece İslam dünyası ile sınırlı kalmış bir düşünür ve entelektüel...

EN SON MAKALELER

EN POPÜLER

SON YORUMLAR