Ana SayfaDinimizİSLAM’A SALDIRILARA SET OLMUŞ MİLLET

İSLAM’A SALDIRILARA SET OLMUŞ MİLLET

İSLAM’A SALDIRILARA SET OLMUŞ MİLLET

Mustafa ATALAR

Resulullah Efendimiz, bir gece rüyasında peşine önce siyah bir koyunun, sonra da beyaz bir koyunun takıldığını görür. Sabahleyin Mescid-i Saadete gelip namazı kıldırdıktan sonra sırf iltifat olsun diye bu rüyanın yorumunu Ebubekir Sıddık Hazretlerine bırakır. Bu iltifata hem sevinen, hem de mahcup olan Ebubekir (r.a): “Mademki, öyle arzu buyurdunuz, yorumunu yapayım. Ey Allah’ın Peygamberi peşinize ilk takılan siyah koyun Arapları, sonra takılan beyaz koyun da beyaz bir ırkı temsil eder. Yani önce Araplar size inanıp peşinize takılacak, sonra da beyaz bir ırk İslam’a girip size uyacak!”. Rüya yoluyla Peygamber Efendimize bildirilen bu haberdeki siyah koyunun Araplar, beyaz koyunun ise Türkler olduğunu daha sonraki tarihi gelişmeler bütün açıklığıyla göstermiştir. Çünkü Peygamberimizin vefatından ve Arapların İslam emanetinin hakkını veremeyecek duruma düşmelerinden sonra, Müslüman olan ve İslam’ın liderliğini üstlenen beyaz yüzlü kavim Türkler olmuştur.

Buhari ve Müslim, mü’minlerin annesi Zeyneb bint-i Cahş’ın -radıyallâhu anhümâ- şöyle dediğini rivayet ederler: “Bir gün Peygamber (s.a.v.), yüzü kıpkırmızı olmuş bir vaziyette uykusundan uyandı ve: Lâ ilâhe illallah! (Şüphesiz Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur!) Yaklaşan bir belâdan Arab’ın vay hâline! (Yaklaşan şerden Arabın çekeceği pek çoktur!) İşte bugün (başparmağı ile şehâdet parmağını halka yapıp göstererek), Ye’cûc ve Me’cûc’ün seddinden şöyle bir gedik açıldı.’ buyurdular.
Hadisin farklı bir rivayetinde Peygamber Efendimiz bir gün Medine’de, hanımlarından Ümmü Seleme veya Zeyneb binti Cahş’ın odasında iken, kendisinin büyük bir sıkıntı ile bunaldığını ve tedirgin olduğunu fark etmişlerdir. Onun bu üzüntülü, sıkıntılı ve tedirgin halini gören müminlerin anneleri, kendisinden bunun sebebini sorarlar. Efendimiz, doğu tarafını işaret edip: ‘Şu anda Zülkarneyn seddinden yüzük genişliğinde bir delik açıldı’ diyerek üzüntülerinin sebebini açıklamışlardır (Buhârî, Enbiyâ 7; Müslim, Fiten 3; Müsned, II, 34l, 530 (Ebi Hureyre’den); Buhârî, Fiten 4, 28, Talâk 24; Müslim, Fiten 1/2880; Tirmizi, Fiten 23; İbn Mâce, Fiten 9; Müsned, VI, 428, 429 (Zeyneb hint Cahş’tan).

Peygamberimizin üzüntüyle haber verdiği bu olayın ne olduğu üzerinde etraflıca duran ve onun bu üzüntüsünün sebebine dair yeterli bir açıklama getiren olmamıştır. Zeynep binti Cahş’la Peygamber Efendimizin evliliği miladi 625 veya 628 yılları arası bir tarihte olmuştur. Bu olay da bu evlilikten birkaç sene sonra gerçekleşmişse Peygamber Efendimizi çok üzen ve tedirgin eden bu olayın, Göktürk İmparatorluğu ordusunun 630 yılında devasa Çin ordusu tarafından imha edilmesiyle bağlantılı olması, o zamana, hatta güne denk gelmesi çok muhtemeldir. Bu savaşta Türk Hakanı esir düşmüş, Doğu Göktürk Devleti yıkılmış ve Türk milleti tam elli yıl sürecek çok acı bir esaret altına düşmüştür. Bu yıkılma ile Orta Asya’daki dengeler altüst olmuş ve Türklerin dar bir alana hapsettiği Çin, tamamen serbest kalarak sınırlarını genişletmeye başlamıştır.

Büyük bir ihtimalle bu olaydan Allah’ın bildirmesiyle haberdar olan Peygamber Efendimiz çok üzülmüş; bu vesileyle Arapların kaderlerinin ileride Türklere bağlı ve bağımlı olacağına, Araplardan sonra Müslümanların liderliğini üstlenecek olan Türklerin İslam ve Müslüman düşmanlarına karşı Zülkarneyn Seddi gibi sağlam ve aşılmaz bir engel oluşturacaklarına işaret etmiştir. Gerçekten de Türkler tarihin en önemli dönüm noktalarından birinde İslam birliğinin temsilciliğini üstlenmişler, bütün dış düşmanlara karşı var güçleriyle sürekli cihad ederek ümmetin birliğini, beraberliğini, dirliğini ve düzenini temin etmişler, Müslümanların iki yakalarını bir araya getirmişler, aynı anda bir yandan Moğol, diğer yandan da Haçlı İstilalarına karşı Zülkarneyn Seddi gibi sağlam bir set oluşturmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’de de bu hadis-i şerifleri doğrulayan, teyit ve tekit eden pek çok ayet-i kerime de mevcuttur (Örneğin, Maide Suresi, 54 gibi).

İLGİLİ MAKALELER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN POPÜLER

SON YORUMLAR